www.voldstedlund.se      voldstedlund.se

God Mat, Vackra Hus och
Medeltidsaktiviteter

 Meny

Home 
 Sök 
Medeltid 
God mat 
Vackra hus 
J o C start 
Kontakter 
Om Cookies 

 

Hvitfeldtsplatsen 4 Läroverksgatan 2

Detta hus är uppfört innanför vallgraven 1872 som enfamiljsvilla för stadsmäklaren O Melin. Arkitekt är J A Westerberg. Ca 1880-1900 var den kända läkaren R Fries ägare till huset och ca 1900 köptes huset av fröken Beatrice Dickson som överlät det på KFUK som ägde huset fram till 1950-talet. Därefter har den fungerat som ”Danske Kirke” samt hotell och kontor.

Burspråket på söderfasad tillkom under perioden 1880 till 1900. Nuvarande förskräckliga fönster monterades på 1980-talet.

Från sydväst

Del av västfasaden

Överdel av västfasad med orginalfönster

Huvudentré i orginalutförande

Från väst

Balkong ovanför huvudentré

Del av västfasad med orginalfönster samt smidesdekorationer på taket

Från norr

Från syd

Dekorativt murad takfot samt takavvattning

Mönstermurning på östfasad

Del av sydfasaden

Burspråk på söderfasad

 

 

Copyright by Jan Voldstedlund.
All Rights Reserved.